logo

Seleccioneu localitat

Canviar de localitat

El fet de contractar productes o serveis mitjançant http://www.lapromo.cat suposa l’acceptació dels següents punts:

 

a. Acceptació de les Condicions General d’Ús

La present acceptació de les condicions generals d’ús comporta implícitament que la persona que es registra és major d’edat i amb capacitat legal per contractar i registrar-se a través d’aquest web.

Aquestes Condicions General d’Ús, regulen la relació jurídica que deriva dels processos de contractació realitzats entre els usuaris-clients de la pàgina web http://www.lapromo.cat propietat de 33959421J, de Taradell (d’ara en endavant: LaPromo). Els Usuaris-Clients accepten les Condicions General d’Ús des de l’instant que utilitzin contractin o adquireixin qualsevol producte. Aquest document pot ser imprès i emmagatzemat per els usuaris-clients. LaPromo posa a disposició d’aquests, la direcció de correu electrònic Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la., per a que puguin comunicar-se per qualsevol dubte sobre les Condicions Generals d’Ús.

 

b. Normes aplicables 

Les presents Condicions Generals d’Ús, estan subjectes al que disposa la Llei 7/1998, de 13 d’abril, sobre Condicions Generals de Contractació, a la Llei 26/1984, Llei General per la Defensa de Consumidors i Usuaris, de 19 de juliol, al Reial Decret 1906/1999, de 17 de desembre de 1999, amb el que es regula la Contractació Telefònica o Electrònica amb condicions generals, la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, la Llei 7/1996, de 15 de gener d’Ordenació del Comerç Minorista, i a la Llei 34/2002 de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.

 

c. Modificació de les Condicions Generals d’Ús

LaPromo podrà modificar les Condicions Generals d’Ús notificant als usuaris-clients amb suficient antelació, amb la finalitat de millorar els serveis i productes que ofereix mitjançant LaPromo. A través de la modificació de les Condicions Generals d’Ús exposades a la pagina web www.lapromo.cat, s’entendrà per complert aquest deure de notificació.

En tot cas, les Condicions Generals d’Ús aquí contingudes tenen caràcter obligatori i vinculant; qualsevol persona que no accepti aquestes Condicions Generals d’Ús haurà d’abstenir-se d’utilitzar el portal i/o els serveis de LaPromo.

Aquestes Condicions General d’ús no creen cap contracte de societat, de mandat, franquícia o relació laboral entre LaPromo i els usuaris-clients. LaPromo es reserva el dret de rebutjar qualsevol sol•licitud de registrar o de cancel•lar un registre prèviament acceptat, sense que estigui obligat a comunicar o exposar els motius de la seva decisió i sense que això generi cap dret a indemnització o compensació.

 

d.   Descripció dels serveis

LaPromo és una web pensada i destinada a que les persones interessades puguin conèixer les promocions  i ofertes d'empreses i establiments que ofereixen a la seva comarca. LaPromo enviarà periòdicament una Newsletter amb les diferents promocions, que poden ser de diferents àmbits com : Restauració, Salut i Bellesa, Esports, Activitats, Serveis, Esports etc...

LaPromo permetrà que qui compri un servei o cupó de producte, pugui accedir i gaudir d’aquesta compra tal i com disposi l’establiment o empresa que l’anuncií. L’usuari-client disposarà d’un temps determinat per realitzar la compra, temps que estarà especificat a l’anunci de la promoció puntual. Així mateix, pot gaudir de la compra dins del període establert per cada cas.

Al finalitzar la compra LaPromo enviarà un cupó mitjançant un correu electrònic que serà el justificant de la compra de la reserva davant l'empresa o l’establiment anunciant. 

 

e.  Devolucions i anul•lacions

LaPromo tornarà l’import íntegre de la compra sempre que el comprador ho sol•liciti en un màxim de 7 dies després de rebre la seva comanda, i a més es compleixin les condicions especificades a continuació:

 

1.   Que el titular del cupó comuniqui a LaPromo Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. el motiu de la cancel•lació a través d’un correu electrònic amb justificant d’enviament.

2.   Aquest correu electrònic ha de ser enviat dins dels 7 dies posteriors a l’entrega del cupó. Passat aquest període de temps, el titular del cupó no tindrà dret al reintegrament, només a la garantia de substitució i/o reparació coberta per els terminis establerts per llei.

3.    En cas de ser producte material, l’embalatge s’ha de trobar en les mateixes condicions que en l’entrega. En aquest cas serà el venedor (proveïdor de LaPromo) qui després d’analitzar el producte decideix si realment és defectuós, si presenta danys parcials o totals i si funciona correctament. Si els articles presentessin algun dany no imputable al producte original i per conseqüent al venedor, aquest podrà aplicar una penalització en funció dels danys, que mai serà superior al 50%. Per tant l’import a tornar no serà del 100%. Les despeses derivades de la devolució del producte per part del comprador a LaPromo o el venedor en el seu cas, seran sempre a càrrec del comprador i hauran de ser abonats directament pel comprador.

 

Per al cas d’entrades a esdeveniments culturals, musicals, esportius, etc...LaPromo no garanteix l’opció de devolució, ja que en la majoria de casos, la pròpia filosofia de l’oferta es aprofitar, en pocs dies d’avançament el descompte del promotor. A més, d’estar subjecte a les condicions del mateix.

 

f.  Formes de Pagament

Disposem del sistema de pagament segur que ofereix el BBVA. El nostre TPV virtual garanteix la total seguretat en les transaccions (encriptacions SSL per evitar la lectura fraudulenta), tant per al comprador com per nosaltres. Es pot utilitzar qualsevol targeta tant de crèdit com de dèbit.

Tot l’exposat en el paràgraf anterior, no garanteix l’ús fraudulent de la plataforma si es realitzen compres amb tota la informació del comprador i si no s’ha denunciat la seva pèrdua.

Finalment, si LaPromo facturés imports per error contacteu ràpidament amb nosaltres a Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. amb la finalitat de solucionar el problema el més aviat possible.

 

g.   Obligacions dels Usuaris-Clients

 

a.   Obligació del comprador

Les obligacions del compradors són les següents:

Subscripció prèvia per rebre el Newsletter.

Registre necessari per realitzar compres.

No utilitzar sistemes de pagaments que no siguin els propis.

Confirmar l’ordre i esperar el rebut del cupó corresponent.

La Promo es reserva el dret a rebutjar qualsevol sol•licitud de registre o cancel•lar un registre prèviament acceptat, sense estar obligat a comunicar o exposar les raons de la decisió, sense que això generi dret a indemnització o compensació.

El comprador pot realitzar la compra de la reserva de diferents cupons o articles segons la seva conveniència i segons marqui l’oferta, ja que l’oferta pot ser limitada a una sola compra per usuari.

Amb la confirmació de la compra, accepta les condicions i reglamentació específica de cada bé, producte o servei.

Finalment, no infringir les lleis o les Condicions Generals d’ Ús i altres polítiques de LaPromo.

b.   Obligacions del Proveïdor/Venedor

Després de la firma del contracte comercial que especifica las condiciones que regiran la relació entre venedor/proveïdor i LaPromo, el proveïdor no podrà modificar cap clàusula ni condició sense previ avís i conformitat de LaPromo.

Davant del comprador, el venedor s’obliga a actuar amb la major diligència possible i actuant igual que s’actuaria en la rutina de venta de la seva activitat quotidiana aliena a LaPromo, sempre dins dels marges establerts per la llei que regula cada cas i sector. 

 

1. Propietat Industrial i Intel•lectual

 

Els continguts subministrats per LaPromo estan subjectes als drets de propietat intel•lectual i industrial i són titularitat exclusiva de LaPromo o de les persones físiques o jurídiques que s’informi. Mitjançant l’adquisició d’un producte o servei, LaPromo no concedeix a l‘adquiridor cap dret d’alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre el mateix, reservant-se LaPromo tots aquests drets. La cessió dels esmentats drets precisarà el previ consentiment per escrit per part del titular dels mateixos, de manera que el client no podrà posar a disposició de terceres persones aquests continguts.

La propietat intel•lectual es fa extensible, a més del contingut inclòs a LaPromo, als seus gràfics, logotips, dissenys, imatges codis font utilitzats per la seva programació. LaPromo ha obtingut la informació i els materials inclosos a la web de fonts considerades com a fiables i, si bé s’han pres mesures raonables per assegurar-se de que la informació continguda sigui la correcta, LaPromo no pot garantir que en tot moment i circumstància aquesta informació sigui exacta, completa, actualitzada i, conseqüentment, no s’ha de confiar amb ella com si ho fos. LaPromo declina expressament qualsevol responsabilitat per error o omissió en la informació continguda a les pàgines d’aquesta web. LaPromo es reserva la facultat de modificar, suspendre, cancel•lar o restringir el contingut de la web, els vincles o la informació obtinguda a través d’ella, sense necessitat de previ avís. Aquesta, en cap cas, assumeix cap responsabilitat com a conseqüència de l’incorrecta utilització de la web que pugui dur a terme l’usuari, tant de la informació com dels serveis que conté.

En cap cas LaPromo, les seves sucursals y/o centres de treball, els seus directors y/o apoderats, treballadors i, en general, el personal autoritzat seran responsables de qualsevol tipus de perjudici, pèrdues, reclamacions o despeses de cap tipus, tant si procedeixen, directa o indirectament, de l’ús i/o difusió de la web o de la informació adquirida o accedida per o a través d’aquesta, o dels seus virus informàtics, de fallades operatives o d’interrupcions en el servei o transmissió o de fallades en la línea en l’ús de la web, tant per connexió directa com per vincle o altre mitjà, constituint a tots els efectes legals un avís a qualsevol usuari de que aquestes possibilitats i esdeveniments poden tenir lloc.

Aquesta web és propietat de LaPromo. Els drets de Propietat Intel•lectual i drets d’explotació i reproducció d’aquesta web, de les seves pàgines, pantalles, la informació que contenen, la seva aparença i disseny, així com els vincles ("hiperlinks") que s’estableixin des d’ella o altres pàgines web de qualsevol societat filial i/o dominada de LaPromo, són propietat exclusiva d’aquesta, a no ser que expressament s’especifiqui una altre cosa. Qualsevol denominació, disseny i/o logotip, així com qualsevol producte o servei oferts i reflectits a aquesta pàgina web, són marques degudament registrades per LaPromo, per les seves societats filials i/o dominades o per tercers. Qualsevol ús inadequat de les mateixes per persones diferents del seu legítim titular i sense el consentiment exprés i inequívoc per part d’aquest podrà ser denunciat i perseguit mitjançant tots els mitjans legals existents a l’Ordenament Jurídic espanyol i/o comunitari.

Els drets de propietat intel•lectual i marques de tercers estan destacats convenientment i han de ser respectats per tot aquells que accedeixin a aquesta pàgina, no sent responsabilitat de LaPromo l’ús que l‘usuari pugui dur a terme al respecte, recaient la responsabilitat exclusiva a la seva persona.

Només per ús personal i privat es permet descarregar els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d’aquesta web. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informació, contingut o advertències d’aquesta web sense la prèvia autorització per escrit de LaPromo.

 

2. Indemnització

Els Usuaris-Clients mantindran indemne a LaPromo, els seus directius, administradors, representants i treballadors, per qualsevol reclamació o demanda de tercers relacionats amb les activitats promogudes dins del Portal Web o per l’ incompliment de les Condicions Generals d’ús i altres polítiques que s’entenen incorporades al present o per la violació de qualsevol llei o drets de tercers.

 

3.  Nul•litat i ineficàcia de las Clàusules

Si qualsevol clàusula inclosa en aquestes Condicions Generals d’Ús fos declarada, total o parcialment, nul•la o ineficaç, tal nul•litat o ineficàcia afectarà només a la citada disposició o a la part de la mateixa que resulti nul•la o ineficaç, subsistent les Condicions Generals d’Ús en tot el demés, tenint a tal disposició, o la part de la mateixa que resultés afectada, per no posada.

 

4. Notificacions

Totes les notificacions, requeriments, peticions i altres comunicacions que s’hagin d’efectuar per les parts en relació a les presents Condicions Generals d’ús, hauran de realitzar-se per escrit i s’entendrà que han estat degudament realitzades quan hagin estat entregades en ma o bé remeses per correu ordinari al domicili de l’altre part o al correu electrònic d’aquesta, o bé a qualsevol altre domicili o correu electrònic que a aquests efectes cada part pugui indicar a l’altre.

 

5.  Legislació aplicable i jurisdicció competent

Les presents Condicions Generals es regiran i interpretaran d’acord amb les lleis de l’ordenament jurídic de l'estat Espanyol.